0
No votes yet

Mô tả

Hiện nay, khi tham gia giao thông, nhiều người thấy tín hiệu giao thông chuyển sang màu vàng nhanh chóng tăng ga để khỏi phải dừng đèn đỏ, một số trường hợp thấy đèn vàng thì dừng xe đột ngột nên xảy ra tai nạn không đáng có.

Liên hệ

Đăng ký mua hàng

Chia sẻ:
Khi ở một vị trí đã có biển báo hiệu đặt cố định lại có biển báo hiệu khác đặt có tính chất tạm thời mà hai biển có ý nghĩa khác nhau thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu có tính chất tạm thời.
 

Hiện nay, khi tham gia giao thông, nhiều người thấy tín hiệu giao thông chuyển sang màu vàng nhanh chóng tăng ga để khỏi phải dừng đèn đỏ, một số trường hợp thấy đèn vàng thì dừng xe đột ngột nên xảy ra tai nạn không đáng có. Vì vậy, mọi người cần phải nắm vững các quy định về tín hiệu đèn giao thông để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cũng như thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

Dưới đây là một số hướng dẫn tham gia giao thông bằng đèn tín hiệu, để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo an toàn của mình và người tham gia giao thông khác.